Το Ναυτικό στον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, από τον Ατλαντικό στον Ινδικό Ωκεανό

827