Ανακατασκευή ξύλινου καταστρώματος

975

Μετά από ευγενική χορηγία , με χαρά ανακοινώνουμε ότι έχουν ξεκινήσει οι εργασίες αφαιρέσεως όλου του παλιού ξύλινου καταστρώματος του πλοίου, η αμμοβολή και συντήρηση του μεταλλικού υποστρώματος και η τοποθέτηση νέων ξύλινων καταστρωμάτων.