Έναρξη εργασιών τοποθέτησης νέου ξύλινου καταστρώματος.

996

Από την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου ξεκίνησαν οι εργασίες τοποθετήσεως του νέου ξύλινου κύριου καταστρώματος,ώστε το πλοίο να έλθει στην κατάσταση που ευρίσκετο όταν ήταν στην ενέργεια.Το παλαιό κατάστρωμα αφαιρέθηκε στην επισκευή στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά,για να γίνει έλεγχος και συντήρηση στο μεταλλικό υπόστρωμα.