Επίσκεψη Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Ελλάδος

696

Το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2018 επισκέφτηκαν το Θ/Κ «Γ. Αβέρωφ» μέλη του συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Ελλάδος. Τους υποδέχτηκε και τους ξενάγησε, στους εκθεσιακούς χώρους του πλοίου, ο Κυβερνήτης Αρχιπλοίαρχος Σ. Χαραλαμπόπουλος Π.Ν. Μετά το πέρας της ξενάγησης έγινε ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων.