Κατακύρωση Αποτελεσμάτων Δεύτερου Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Εκτός Κρατικού Προυπολογισμού για την Εκτέλεση εργασιών Αναπαλαίωσης ΠΜ Λεβητοστασίου και χώρου Ασυρμάτου Π.Ν.Μ Θ/Κ Γ.ΑΒΕΡΩΦ

692

Κατακύρωση Αποτελεσμάτων Δεύτερου Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού  Εκτός Κρατικού Προυπολογισμού για την Εκτέλεση εργασιών Αναπαλαίωσης ΠΜ Λεβητοστασίου και χώρου Ασυρμάτου Π.Ν.Μ Θ/Κ Γ.ΑΒΕΡΩΦ