Παράδοση – Παραλαβή καθηκόντων Διευθυντού στο Πλωτό Ναυτικό Μουσείο Θωρηκτό ‘Γ.ΑΒΕΡΩΦ’ και Μουσείο Αντιδικτατορικού Αγώνα (Μ.Α.Α.) Α/Τ ΒΕΛΟΣ

785

Την Τρίτη 23 Ιουλίου 2013 πραγματοποιήθηκε η Τελετή Παράδοσης – Παραλαβής Διευθυντού του Πλωτό Ναυτικό Μουσείο Θωρηκτό ‘Γ.ΑΒΕΡΩΦ’.

Στην Τελετή Παράδοσης – Παραλαβής Διευθυντού Πλωτό Ναυτικό Μουσείο Θωρηκτό ‘Γ.ΑΒΕΡΩΦ’ και Μ.Α.Α. Α/Τ ΒΕΛΟΣ παρευρέθη και ο ΑΕ/ΓΕΝ Αρχιπλοίαρχος Δ. Βουραζέλης ΠΝ.