ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ AΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΛΣΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

1223

ΤΟ ΑΛΣΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΟΓΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ COVID – 19

THE HELLENIC MARITIME HERITAGE PARK WILL REMAIN CLOSED FOR PRECAUTIONARY MEASURES AGAINST
COVID – 19