Το Μέλλον της Ελλάδος στο Θ/Κ «Γ. Αβέρωφ»

1026

Τα τελευταία χρόνια η Υπερήφανη και Ένδοξη Ναυαρχίδα των Ελλήνων, Θ/Κ «Γ. Αβέρωφ», πραγματοποιεί δράσεις για την ανάπτυξη της επισκεψιμότητας του πλοίου με αποτέλεσμα την σημαντική άνοδο αυτής.

Είναι  ιδιαίτερα ικανοποιητικό το γεγονός πως πολλά σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, από όλη την Ελλάδα, επιλέγουν να επισκεφθούν το Θ/Κ «Γ. Αβέρωφ».

Αυτό μας δίνει δύναμη και αισιοδοξία να συνεχίσουμε το σπουδαίο έργο για την αναγέννηση του σημαντικότερου ιστορικού κειμηλίου του νεότερου Ελληνισμού.