ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΞΕΝΑΓΗΣΕΩΝ

819

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν καλυφθεί όλες οι διαθέσιμες ημέρες και ώρες για ραντεβού οργανωμένων ομάδων έως 10 Νοεμβρίου (σχολείων, συλλόγων και λοιπών).

Το πλοίο θα δέχεται μόνο επισκέψεις από μεμονωμένο κοινό και τα ήδη κλεισμένα ραντεβού.

ANNOUNCEMENT

We would like to inform you that the Battleship G. Averof is fully booked for guided tours until 10 November (for schools and other groups)

The Battleship will accept only individual visitors and the already booked groups.