ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

275
Την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022 το μουσείο θα παραμείνει κλειστό
για υπηρεσιακούς λόγους.