ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

475
Την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022 το μουσείο θα παραμείνει κλειστό
για υπηρεσιακούς λόγους.