Αναπαλαίωση τμήματος δεξιού κυρίου διαδρόμου 2ου υποστρώματος Θ/Κ «Γ.ΑΒΕΡΩΦ»

682

Πολύ σύντομα ολοκληρώνεται η αναπαλαίωση τμήματος του δεξιού κυρίου διαδρόμου 2ου υποστρώματος, που οδηγεί από τα πρυμναία διαμερίσματα των κατώτερων αξιωματικών στις εισόδους των λεβητοστασίων και το χώρο του ασυρμάτου. Με την αποπεράτωση του έργου αυτού, δίδεται για επίσκεψη στο κοινό το 2ο υπόστρωμα του πλοίου καθ’ ολοκληρίαν.