Αντικατάσταση Κάβων Προσδέσεως Πλοίου – Δωρεά εταιρίας D.KORONAKIS S.A

1375

     Τη Δευτέρα 18 και την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016 παρελήφθησαν οι νέοι κάβοι προσδέσεως που δωρήθηκαν στο Πλοίο από τον κ. Κ. Κορωνάκη Πρόεδρο της εταιρίας D.KORONAKIS S.A.

     Οι νέοι κάβοι, κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα σχέδια πλέξης από το «Εγχειρίδιον Αρμενιστού» του Πολεμικού Ναυτικού στις αρχές του 20ού αιώνα και με το χρώμα της εποχής, τοποθετήθηκαν αμέσως από το πλήρωμα του πλοίου. Αφ’ ενός μεν προσέδωσαν μεγαλύτερη ασφάλεια στην πρόσδεση, αφετέρου δε επανέφεραν την όψη του Θωρηκτού όπως ήταν προσδεδεμένο κατά την εποχή των Βαλκανικών Πολέμων, αλλά και τα επόμενα χρόνια.

     Με αυτή την ευκαιρία, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον κ. Κορωνάκη για την ευγενή και σημαντική προσφορά του. Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε τη Ναυτιλιακή εταιρία MARAN GAS MARITIME που προσφέρθηκε να πραγματοποιήσει μελέτη ασφαλούς πρόσδεσης του Πλοίου, για την οποία μοντελοποιήθηκε ο εξοπλισμός πλοίου και λιμανιού και υπολογίστηκαν τόσο οι πιθανές κινήσεις του πλοίου όσο οι αναμενόμενες δυνάμεις στους κάβους εξαιτίας του καιρού με χρήση του ηλεκτρονικού προγράμματος ανάλυσης συστημάτων πρόσδεσης OPTIMOOR. Τέλος, ευχαριστούμε τον Πανελλήνιο Όμιλο Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης (ΠΟΙΑΘ) και τον πρόεδρό του, κ. Ιωάννη Μαραγκουδάκη, για την καίρια μεσολάβησή του, που ξεκίνησε από το τέλος του 2014, προκειμένου να υλοποιηθεί το όλο εγχείρημα.