Από την προσέλευση του κόσμου την τελευταία μέρα του πλοίου στη Θεσσαλονίκη

585