ΧΟΡΗΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ LINKAGE HELLAS

985

Ο Κυβερνήτης και το πλήρωμα του Πλωτού Ναυτικού Μουσείου Θωρηκτό «Γ. ΑΒΕΡΩΦ» εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους προς την εταιρεία “Linkage Hellas” για την χορηγία ηλεκτρονικού εξοπλισμού αξίας τριών χιλιάδων πεντακοσίων τριανταέξι ευρώ (3.536€), προς κάλυψη αναγκών του πλοίου. Η εταιρεία “Linkage Hellas” με τις χορηγίες της είναι αρωγός και μέτοχος της συνεχούς προσπάθειας συντήρησης /αναβάθμισης του Θωρηκτού «Γ. ΑΒΕΡΩΦ».