Διαδραστική Ξενάγηση

1445

Διαδικασία κράτησης θέσεως για «Διαδραστική ξενάγηση»

Α. Τηλεφωνική προκράτηση στο 6940 471218 από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-13:00, από τον κάθε πολίτη ξεχωριστά, που επιθυμεί να λάβει μέρος στην «Διαδραστική ξενάγηση» όπου θα δηλώνει ονοματεπώνυμο, ηλικία, τηλέφωνο επικοινωνίας, δικά του αλλά και όσων άλλων επιθυμούν να συμμετάσχουν.

Η ηλικία των πολιτών που θα μπορούν να λάβουν μέρος στην «Διαδραστική ξενάγηση» είναι από 6 ετών και άνω. Οι ενήλικες θα μπορούν να συνοδεύουν μέχρι δύο (2) ανήλικα παιδιά.

Ο κάθε συμμετέχοντας θα λαμβάνει έναν αριθμό κράτησης τηλεφωνικά και θα έχει την υποχρέωση να τυπώσει την «Υπεύθυνη Δήλωση και Οδηγίες Ασφαλείας» μέσα από την ιστοσελίδα. Η «Υπεύθυνη Δήλωση και Οδηγίες Ασφαλείας» είναι προσωπική και θα πρέπει να συμπληρώνετε και να υπογράφετε από τον καθένα ξεχωριστά. Τα ανήλικα παιδιά θα πρέπει να αναγράφονται στην Υπεύθυνη Δήλωση του συνοδού τους.

Οι συμμετέχοντες στην «Διαδραστική ξενάγηση» θα πρέπει να παραβρίσκονται στον χώρο ελλιμενισμού της Τριήρους «ΟΛΥΜΠΙΑΣ», είσοδος από την πύλη του Θ/Κ «Γ.ΑΒΕΡΩΦ», τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτά πριν την επιβίβαση, να εκδίδουν εισιτήριο (3 ευρώ) και στην συνέχεια να παραδίδουν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την «Υπεύθυνη δήλωση και Οδηγίες Ασφαλείας» στο πλήρωμα της Τριήρους «ΟΛΥΜΠΙΑΣ».