Διακήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκτέλεση εργασιών Αναπαλαίωσης ΠΜ Λεβητοστασίου και χώρου Ασυρμάτου Π.Ν.Μ Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ προυπολογιζόμενου κόστους με κρατήσεις Σαράντα Χιλιάδων Ευρώ (40.000,00€) άνευ ΦΠΑ 23%

988

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1/15 Π.Ν.Μ Θ/Κ Γ.ΑΒΕΡΩΦ

               Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Εκτός Κρατικού Προϋπολογισμού για την Εκτέλεση εργασιών Αναπαλαίωσης ΠΜ Λεβητοστασίου και χώρου Ασυρμάτου Π.Ν.Μ Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ  προυπολογιζόμενου κόστους  με κρατήσεις Σαράντα Χιλιάδων Ευρώ  (40.000,00€)  άνευ ΦΠΑ 23%.