ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1/14 Π.Ν.Μ Θ/Κ Γ.ΑΒΕΡΩΦ Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Εκτός Κρατικού Προυπολογισμού για την Εκτέλεση εργασιών Αναπαλαίωσης ΠΜ Λεβητοστασίου και χώρου Ασυρμάτου Π.Ν.Μ Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ

957

Κατεβάστε από εδώ τη «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1/14 Π.Ν.Μ Θ/Κ Γ.ΑΒΕΡΩΦ Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Εκτός Κρατικού Προυπολογισμού για την Εκτέλεση εργασιών Αναπαλαίωσης ΠΜ Λεβητοστασίου και χώρου Ασυρμάτου Π.Ν.Μ Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ προυπολογιζόμενου κόστους με κρατήσεις Σαράντα Χιλιάδων Ευρώ (40.000,00€) άνευ ΦΠΑ 23%».

diakiryksi_no_1_14_averof