ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 2/14 Π.Ν.Μ Θ/Κ Γ.ΑΒΕΡΩΦ Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Εκτός Κρατικού Προϋπολογισμού για την Εκτέλεση εργασιών Αναπαλαίωσης ΠΜ Λεβητοστασίου και χώρου Ασυρμάτου Π.Ν.Μ Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ

730

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 2/14 Π.Ν.Μ Θ/Κ Γ.ΑΒΕΡΩΦ Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Εκτός Κρατικού Προϋπολογισμού για την Εκτέλεση εργασιών Αναπαλαίωσης ΠΜ Λεβητοστασίου και χώρου Ασυρμάτου Π.Ν.Μ Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ προυπολογιζόμενου κόστους με κρατήσεις Σαράντα Χιλιάδων Ευρώ (40.000,00€) άνευ ΦΠΑ 23%.

Diakiryksi_No_2_14_Averof