Δίκτυο των Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών φορέων της Λεωφόρου Συγγρού και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

871

Την Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018 έγινε συγκέντρωση στο Θ/Κ ”Γ ΑΒΕΡΩΦ” των εκπροσώπων των φορέων που αποτελούν το δίκτυο της Λεωφόρου Συγγρού. Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την αναπτυξιακή στρατηγική του πολιτιστικού άξονα της Λεωφόρου Συγγρού και οι επόμενες κινήσεις. Το Θ/Κ ”Γ.ΑΒΕΡΩΦ” συμμετέχει σε αυτή τη κίνηση, ενώ εμπνευστής του όλου εγχειρήματος είναι το Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών.