Επίσκεψη αλλοδαπών μαθητών στρατιωτικών σχολών προγράμματος “Erasmus”

994

Την Δευτέρα 23 Απριλίου επισκέφτηκε το Θ/Κ Γ. Αβέρωφ αντιπροσωπεία μαθητών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων μαζί με αλλοδαπούς μαθητές στρατιωτικών σχολών στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus. Τους μαθητές υποδέχτηκε ο Κυβερνήτης Αρχιπλοίαρχος Σ. Χαραλαμπόπουλος ΠΝ, οι οποίοι ξεναγήθηκαν στους εκθεσιακούς χώρους του πλοίου.