Επίσκεψη σπουδαστών Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής την 27/6/2018

594

Την 27/6/2018 επισκέφτηκαν το πλοίο 50 σπουδαστές της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής. Παρατίθενται φωτογραφίες και εικόνες από το βιβλίο επισκεπτών.