ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

822

Την 18η Νοεμβρίου 2017 επισκέφτηκαν το πλοίο οι μαθητές της ΣΣΑΣ Θεσσαλονίκης.

Οι μαθητές, στο τέλος της ξεναγήσεως τους απέδωσαν τιμή στην Σημαία ψάλλοντας τον εθνικό ύμνο.