ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΑ/ΣΝΔ

963

Την Πέμπτη 22/6 επισκέφτηκαν το πλοίο 40 μέλη του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής ναυτικών Δοκίμων με επικεφαλή τον πρόεδρο του Συνδέσμου Αντιναύαρχο Ξ. Μαυρογιάννη  Π.Ν. (Ε.Α.). Τα μέλη ξεναγήθηκαν και ενημερώθηκαν από τον Κυβερνήτη για τις εκτελούμενες εργασίες, ενώ αντηλλάγησαν και αναμνηστικές πλακέτες.