Εργασίες Αναβάθμισης και Συντήρησης στο Θ/Κ «Γ.ΑΒΕΡΩΦ»

2423

Η ναυαρχίδα όλων των Ελλήνων, το θωρηκτό της ΝΙΚΗΣ, δεν σταματά να αναγεννάται.

Επί του Θ/Κ «Γ.ΑΒΕΡΩΦ», την παρούσα περίοδο, βρίσκονται σε εξέλιξη οι ακόλουθες εργασίες, οι οποίες εκτελούνται από το πλήρωμα του πλοίου και τον ιδιωτικό φορέα:

1) Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού σε διαμέρισμα Ναυάρχου Αρχηγού Στόλου για δημιουργία κατάλληλων συνθηκών προς διατήρηση ευαίσθητου μουσειακού υλικού.

2) Τοποθέτηση νέου ξύλινου κυρίου καταστρώματος.

3) Εγκατάσταση ειδικών προβολέων για την φωταγώγηση υπερκατασκευών (γέφυρα, τσιμινιέρες, ιστοί).

4) Εργασίες ενεργοποιήσεως, με αέρα υψηλής πιέσεως, των 2 ατμοκίνητων μηχανών (εργατών) κάβων-αγκύρας στο πρωραίο και πρυμναίο τμήμα του πλοίου.

5) Ενεργοποίηση, με αέρα υψηλής πιέσεως, της ατμοκίνητης μηχανής του κύριου φορτωτήρα (μπίγα) του πλοίου.

6) Συντήρηση-Βαφή σε όλα τα διαμερίσματα του -2 και -3 υποστρωμάτων του πλοίου.

7) Ψηφιακή αποτύπωση και μελέτη, από το Πολυτεχνείο, του εξωτερικού σκάφους και επιλεγμένων εκθεμάτων.

 

8) Τρισδιάστατη, διαδραστική πλήρης περιήγηση-ξενάγηση μέσω υπολογιστού ή κινητού τηλεφώνου, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του πλοίου.

9) Επέκταση-δημιουργία νέων ενδιαιτήσεων (δωματίων-γραφείων) σημερινού μονίμου πληρώματος, καθώς και συντήρηση-επίστρωση δαπέδων ήδη λειτουργούντων ενδιαιτήσεων.

10) Αναπαλαίωση λουτρού θερμαστών στο -2 υπόστρωμα.

11) Αναπαλαίωση δωματίων επιτελών αξιωματικών Ναυάρχου Αρχηγού Στόλου.

12) Ψηφιοποίηση του Ιστορικού Αρχείου και Αναβάθμιση συνθηκών φυλάξεως αυτού, καθώς και του μουσειακού υλικού.

13) Ολοκλήρωση ενεργοποιήσεως δικτύου πλύσεως υγιεινής και πόσιμου ύδατος (καθιστά το πλοίο αυτάρκες για συνθήκες πλου, μακράν του μονίμου αγκυροβολίου του).

14) Επέκταση του συστήματος ασφαλείας, παρακολουθήσεως-καταγραφής, εσωτερικά και εξωτερικά του πλοίου και Ολοκλήρωση σήμανσης ασφαλείας σε χώρους επισκεπτών.

15) Αναβάθμιση κλιματισμού στους 2 εσωτερικούς χώρους εκδηλώσεων επί του κύριου καταστρώματος.

16) Αναβάθμιση κλιματισμού σε καρρέ Αξιωματικών στο πρυμναίο τμήμα του πλοίου.

17) Αναβάθμιση-συντήρηση γεφύρας πλοίου (ειρηνικής περιόδου)

18) Δημιουργία δύο ειδικών ντοκιμαντέρ α) αφιερωμένου στο εμβληματικό έτος 2017 (επισκευή στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά-Ταξίδι στην Θεσσαλονίκη μετά από 72 χρόνια) και β) ενός για τη διαχρονική πορεία του πλοίου από το 1911 έως σήμερα.

19) Αναβάθμιση κλιματισμού σε ενδιαιτήσεις σημερινού μονίμου πληρώματος στα -1 και -2 υποστρώματα, στο πρωραίο τμήμα του πλοίου.