Εργασίες νέου ξύλινου καταστρώματος

698

Με γρήγορους ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες τοποθέτησης του ξύλινου καταστρώματος.