Ο ιστορικός σίκλος (μαστέλλο)

1078

Ο ιστορικός σίκλος (μαστέλλο)

Άξιον ιδιαίτερης μνείας είναι ο σχηματισμός εικόνας Αγίου, του Αγίου Νικολάου, προστάτη των ναυτικών στο σίκλο που βρισκόταν στο πρυμναίο μέρος του πλοίου, όπου ο Αρχιμανδρίτης Διονύσιος Δάφνος έκαμε τις σχετικές ομιλίες σε όλο το πλήρωμα και εμψύχωνε τους πολεμιστές.

Το ιστορικό αυτό αντικείμενο (σίκλος) παρεδόθη από τον Μητροπολίτη Σπάρτης κ.κ Διονύσιο Δάφνο το 1937 προκειμένου να τοποθετηθεί επί του θωρηκτού Αβέρωφ. Στην επιστολή που απηύθυνε προς τον Υποναύαρχο Α. Σακελλαρίου, Αρχηγό του Γ.Ε.Ν μεταξύ άλλων αναφέρει:

«με τον σίκλον έκαμα σχετικάς ομιλίας εις όλο το πλήρωμα και εδίδαξα την αλήθεια, ότι ο Θεός πλειστάκις δια πολλών σημείων λαλεί το θέλημα Του και εξαγγέλει την βοήθεια Του εις τους πιστεύοντες Αυτόν»

The historical pail (mastello)

Worthy of particular mention is the image formation of St. Nicholas, who is the patron of sailors, on a pail that was found in the stern part of the ship, where Archimandrite Dionysios Dafnos made his inspirational speeches to the crew and encouraged the warriors .

This historical object (the pail) was delivered by Bishop of Sparta Dionysios Dafnos in 1937 in order for it to be installed on the battleship Averof. In a letter addressed to Rear Admiral A. Sakellariou, Chief of Hellenic Navy (Royal Navy that time) states inter alia the following:

“With the pail in hand I made inspirational speeches to the crew and taught them the truth, and that God speaks His will through many signs and shows his help to those who believe Him”