Παραλαβή σπάνιου αρχειακού υλικού

673

Την Τετάρτη 29/05/2019 μας επισκέφτηκε ο Κος Καλόγλου  Απόστολος και μας παρέδωσε χειρόγραφο βιβλίο οδηγιών πυροβολικού έτους 1906 που ήταν στην κατοχή του παππού του Αρχικελευστή Σκόδρα Σωτηρίου, ο οποίος κατά την διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων βρήκε τον κουβά του πλοίου όπου πιστεύεται ότι συντελέστηκε το θαύμα του Αγίου Νικολάου.