ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ

852
????????????????????????????????????

Σήμερα, 2 Ιουλίου 2015, ξεκίνησε η προετοιμασία για την τρισδιάστατη ψηφιακή αποτύπωση του Θ/Κ «Γ. ΑΒΕΡΩΦ». Η εργασία αυτή – που θα ολοκληρωθεί σε ένα εξάμηνο – γίνεται στο πλαίσιο ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και του Τµήµατος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Ιδρύµατος Αθήνας (ΤΕΙ Αθήνας).
Με την ολοκλήρωση της εργασίας θα έχει πραγματοποιηθεί η γεωµετρική τεκµηρίωση του Θ/Κ «Γ. ΑΒΕΡΩΦ» και η παραγωγή τρισδιάστατων ψηφιακών µοντέλων, τόσο των εξωτερικών όσο και επιλεγµένων εσωτερικών χώρων του πλοίου, µε χρήση σύγχρονων γεωδαιτικών τεχνικών και συστηµάτων µέτρησης επίγειας σάρωσης laser.
Τα τελικά αποτελέσµατα θα χρησιµοποιηθούν σε εφαρµογές, όπως η ψηφιακή περιήγηση του σκάφους, η ανάρτηση του τρισδιάστατου µοντέλου στην ιστ

οσελίδα του πλοίου και η χρήση του σε εργασίες προστασίας, συντήρησης ή παρέµβασης. Θα είναι επίσης δυνατή η εξαγωγή ναυπηγικών σχεδίων και η σύγκρισή τους µε τα αρχικά, για έλεγχο πιθανών καταπονήσεων και παραµορφώσεων από φυσιολογικές ή άλλες φθορές. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι μέσα από αυτή την αποτύπωση δίνεται η δυνατότητα να υπάρχει ένα µόνιµο ψηφιακό αρχείο του ιστορικού Θωρηκτού για τις µελλοντικές γενιές.