Συνεχής και επίπονη η συντήρηση και αναγέννηση του ‘’Θ/Κ Γ.ΑΒΕΡΩΦ’’

825

Η συντήρηση και η ανάδειξη του πλοίου είναι δύσκολη και συνεχής.  Αυτή την περίοδο συντηρείται από το πλήρωμα το πρόστεγο του πλοίου, ο χώρος έξω από το καρέ αξιωματικών και οι διάδρομοι πυριταποθηκών στο 3ο υπόστρωμα.