Συντήρηση Καταστρωμάτων Δευτερεύοντος Οπλισμού και Γεφύρας Θ/Κ «Γ.ΑΒΕΡΩΦ»

787

Με εντατικούς ρυθμούς εκτελούνται οι εργασίες συντήρησης των καταστρωμάτων δευτερεύοντος οπλισμού και γεφύρας, από το προσωπικό του πλοίου, ώστε σύντομα και οι χώροι αυτοί να είναι επισκέψιμοι ξανά από το κοινό.

Παράλληλα γίνονται ενέργειες εξεύρεσης αυθεντικού δευτερεύοντος οπλισμού του πλοίου για την τοποθέτησή του στα εν λόγω καταστρώματα.