Συντήρηση του πλοίου από το πλήρωμα

995

Παράλληλα με τις εργασίες που συνεχίζονται στο πρυμναίο λεβητοστάσιο και την αίθουσα του ασυρμάτου από εξειδικευμένο συνεργείο, το πλήρωμα του πλοίου συνεχίζει όπως πάντα να αποκαθιστά τις φθορές στο πλοίο και να το συντηρεί ενδελεχώς και όπως του αξίζει.