ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΝΕΥΣΤΗΣ ΛΕΜΒΟΥ RIB ΜΕΤΑ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΝΕΥΣΤΗΣ ΛΕΜΒΟΥ  RIB ΜΕΤΑ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Κατακύρωση Αποτελεσμάτων Δεύτερου Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Εκτός Κρατικού Προυπολογισμού για την Εκτέλεση...

Κατακύρωση Αποτελεσμάτων Δεύτερου Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού  Εκτός Κρατικού Προυπολογισμού για την Εκτέλεση εργασιών Αναπαλαίωσης ΠΜ Λεβητοστασίου και χώρου Ασυρμάτου Π.Ν.Μ Θ/Κ Γ.ΑΒΕΡΩΦ

Διακήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκτέλεση εργασιών Αναπαλαίωσης ΠΜ Λεβητοστασίου και χώρου...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1/15 Π.Ν.Μ Θ/Κ Γ.ΑΒΕΡΩΦ                Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Εκτός Κρατικού Προϋπολογισμού για την Εκτέλεση εργασιών Αναπαλαίωσης ΠΜ Λεβητοστασίου και χώρου Ασυρμάτου Π.Ν.Μ Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ  προυπολογιζόμενου κόστους  με κρατήσεις Σαράντα Χιλιάδων Ευρώ  (40.000,00€)  άνευ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 2/14 Π.Ν.Μ Θ/Κ Γ.ΑΒΕΡΩΦ Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Εκτός Κρατικού Προϋπολογισμού για...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 2/14 Π.Ν.Μ Θ/Κ Γ.ΑΒΕΡΩΦ Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Εκτός Κρατικού Προϋπολογισμού για την Εκτέλεση εργασιών Αναπαλαίωσης ΠΜ Λεβητοστασίου και χώρου Ασυρμάτου Π.Ν.Μ Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ προυπολογιζόμενου κόστους με κρατήσεις Σαράντα Χιλιάδων Ευρώ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1/14 Π.Ν.Μ Θ/Κ Γ.ΑΒΕΡΩΦ Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Εκτός Κρατικού Προυπολογισμού για την...

Κατεβάστε από εδώ τη «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1/14 Π.Ν.Μ Θ/Κ Γ.ΑΒΕΡΩΦ Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Εκτός Κρατικού Προυπολογισμού για την Εκτέλεση εργασιών Αναπαλαίωσης ΠΜ Λεβητοστασίου και χώρου Ασυρμάτου Π.Ν.Μ Θ/Κ Γ. ΑΒΕΡΩΦ προυπολογιζόμενου κόστους με κρατήσεις...